X < >
...
Vizyonumuz
Çağdaş belge yönetimi ve arşiv hizmetlerinin üst düzeyde sunulabileceği tam donanımlı bir arşiv oluşturmak ve Üniversitemiz politikaları doğrultusunda arşiv hizmetlerini her zaman aynı nitelik ve nicelikte yürütmektir.